Cart
(0) item
Mc Treo Xe

Móc treo xe có hình Cha Diệp làm bằng gỗ
Có 2 mặt: mặt hình Cha Trương Bửu Diệp, mặt còn lại gồm có 3 loại (Hình Chúa Jesu, Đức Mẹ bế Chúa Jesu và 2 thiên thần
Dùng Treo Trên Xe.

Phí shipping chỉ áp dụng trên phạm vi nước Mỹ. 
KHÁCH Ở NƯỚC NGOÀI muốn đặt hàng, vui lòng liên lạc VP TBDF qua phone, hoặc email để biết tổng chi phí khi mua hàng.

Telephone: (714)-537-8159
Email: info@truongbuudiep.org

Product Option
Mc Treo Xe #1058 - Mc Treo Xe mặt thứ 2 l hnh Đức Mẹ va Cha Jesu  $5.00 
Related Products
see more products
Customers who bought this product also purchased
Copyright 2019 TBD Flowers. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 1G0M