Cart
(0) item
Chuỗi Tay

Chuỗi tay với đá thạch anh gồm 2 loại hạt với kích cỡ khác nhau (6mm) và (8mm)

Phí shipping chỉ áp dụng trên phạm vi nước Mỹ. 
KHÁCH Ở NƯỚC NGOÀI muốn đặt hàng, vui lòng liên lạc VP TBDF qua phone, hoặc email để biết tổng chi phí khi mua hàng.

Telephone: (714)-537-8159
Email: info@truongbuudiep.org

Product Option
Chuỗi Tay #987 - Chuỗi Tay  $17.00 
Chuỗi Tay #986 - Chuỗi Tay  $14.00 
Related Products
see more products
Copyright 2019 TBD Flowers. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 1G0M